Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 1458 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj şi în suprafaţă de 1114 mp, situaţi în extravilanul localităţii Chinteni.

Anexe: