COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Săliştea Veche din comuna Chinteni, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Chinteni, satul Săliştea Veche, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul comunei Chinteni, str. Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9,00 – 14,00, marţi – joi între orele 9,00-14,00 şi vinei între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

 

PRIMAR

MAGDALENA LUCIA SUCIU