SC GD GROUP SRL pentru COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă a satului Feiurdeni şi sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Pădureni şi Feiurdeni, cu staţie de epurare în satul Feiurdeni din comuna Chinteni, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Chinteni, satele Pădureni şi Feiurdeni, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul SC GD GROUP SRL, Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 171/57, judeţul Cluj,  în zilele de luni între orele 9,00 – 14,00, marţi – joi între orele 9,00-14,00 şi vinei între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

 

 

PRIMAR

MAGDALENA LUCIA SUCIU