Comuna Chinteni, prin Primar, cu sediul în Chinteni, str. Principală, nr. 144, jud. Cluj, cod fiscal 4923998, telefon/fax 0264271771, 0264271772, cont RO06EZ21624510220XXXXX, deschis la Trezoreria Cluj Napoca, anunţă scoaterea la vânzare, prin licitaţie publică, cu strigare, a unui număr de 4 capete cabaline peste 1 an, 3 capete cabaline sub 1 an şi 1 măgar adult, ridicate de autorităţile publice locale şi aduse la obor, ca urmare a încălcării prevederilor HCL Chinteni nr. 37/2007.

Licitaţia publică, cu strigare, va fi organizată pentru data de 14 septembrie 2009, ora 12:00, la sediul Primăriei comunei Chinteni.

Preţul de pornire al licitaţiei este de 500 lei/cap cabalin sub 1 an,   1000 lei/cap cabalin peste 1 an şi 500 lei / măgar. Saltul este de 10 lei.

Costul caietului de sarcini este de 5 lei.

Înscrierile la licitaţie se pot face până la data de 14 septembrie 2009, ora 11:00.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei comunei Chinteni sau la telefon 0264-271771.

 

Primar,

Lucia Magdalena Suciu