COMUNA CHINTENI, prin Primar, cu sediul în  Chinteni, Str. Principală nr. 144, comuna Chinteni, judeţul Cluj, cod fiscal 4923998, telefon 0264271771, fax 0264271772, email: primariachinteni@yahoo.com anunţă organizarea licitaţiei publice deschise pentru data de 28 septembrie 2009, ora 11:00, în vederea concesionării unei suprafeţe de teren de 7.000 mp, situat în localitatea Chinteni, comuna Chinteni, jud. Cluj,  pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire hotel cu bază sportivă în zona Lacul Chinteni..

Data limită de depunere a ofertelor: 28.09.2009, ora 10,00, la sediul Primăriei comunei Chinteni. Documentaţia de atribuire se poate obţine de la sediul Primăriei Chinteni, Compartimentul Juridic. Costul unei documentaţii de atribuire este de 50 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primăriei Chinteni sau la telefon 0264-271771.