Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Modernizare Stradă de sub Pădure şi Stradă din Deal, comuna Chinten, judeţul Cluj,  în suprafaţă totală de 2540,15 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe: