Anunt expropriere 26.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 1458 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj şi în suprafaţă de 1114 mp, situaţi în extravilanul localităţii Chinteni.

Anexe:

Anunt expropriere 21.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 900 mp, situaţi în extravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe:

Anunt expropriere 20.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, în satele Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 2540,15 mp, 1419,89 mp, situaţi în extravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe:

Anunt expropriere 19.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Modernizare Stradă de sub pădure şi Stradă din deal, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 2540,15 mp, situaţi în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe:

 

Anunt mediu

COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Săliştea Veche din comuna Chinteni, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Chinteni, satul Săliştea Veche, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul comunei Chinteni, str. Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9,00 – 14,00, marţi – joi între orele 9,00-14,00 şi vinei între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

 

PRIMAR

MAGDALENA LUCIA SUCIU