Modernizare Stradă de sub Pădure şi Stradă din Deal, comuna Chinten, judeţul Cluj

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Modernizare Stradă de sub Pădure şi Stradă din Deal, comuna Chinten, judeţul Cluj,  în suprafaţă totală de 2540,15 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe:

Anunt mediu

COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă în localitatea Săliştea Veche din comuna Chinteni, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Chinteni, satul Săliştea Veche, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul comunei Chinteni, str. Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în zilele de luni între orele 9,00 – 14,00, marţi – joi între orele 9,00-14,00 şi vinei între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

 

PRIMAR

MAGDALENA LUCIA SUCIU

Anunt mediu Satu Lung

SC GD GROUP SRL pentru COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă a satului Feiurdeni şi sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Pădureni şi Feiurdeni, cu staţie de epurare în satul Feiurdeni din comuna Chinteni, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Chinteni, satele Pădureni şi Feiurdeni, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul SC GD GROUP SRL, Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 171/57, judeţul Cluj,  în zilele de luni între orele 9,00 – 14,00, marţi – joi între orele 9,00-14,00 şi vinei între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

 

 

PRIMAR

MAGDALENA LUCIA SUCIU

Anunta alimentare apa Feiurdeni

SC GD GROUP SRL pentru COMUNA CHINTENI anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Alimentare cu apă potabilă a satului Feiurdeni şi sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere în satele Pădureni şi Feiurdeni, cu staţie de epurare în satul Feiurdeni din comuna Chinteni, judeţul Cluj”, propus a fi amplasat în extravilanul şi intravilanul comunei Chinteni, satele Pădureni şi Feiurdeni, judeţul Cluj.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj, str. Dorobanţilor, nr. 99 şi la sediul SC GD GROUP SRL, Cluj Napoca, str. Constantin Brâncuşi, nr. 171/57, judeţul Cluj,  în zilele de luni între orele 9,00 – 14,00, marţi – joi între orele 9,00-14,00 şi vinei între orele 9,00-12,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Cluj.

 

 

PRIMAR

MAGDALENA LUCIA SUCIU

Ordinea de zi

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chinteni, judeţul Cluj.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de la bugetul local a lucrărilor de extindere a reţelei de distribuţie a gazelor naturale.
 3. Proiect de hotărâre privind avizul Consiliului Local Chinteni pentru lucrări ce se execută pe domeniul public al comunei Chinteni, pentru “Extinderea sistemului de alimentare cu gaze natural pentru alimentarea cartierului de la intrarea în sat Chinteni”.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Sistem centralizat de canalizare ape uzate menajere cu staţie de epurare în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie “Reabilitare şi modernizare Şcoala din sat Deuşu, comuna Chinteni, judeţul Cluj.”
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „Centrul Medical Chinteni.”
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie MODERNIZARE STRADA DE SUB PĂDURE ŞI STRADA DIN DEAL ÎN COMUNA CHINTENI,JUDEŢUL CLUJ”.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţi ,,Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere cu staţie de epurare în satele Măcicașu și Sânmărtin, comuna Chinteni, jud. Cluj”.
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie ,,Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere din satele Deuşu şi Vechea, comuna Chinteni, jud. Cluj”.
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 151, în suprafaţă de 756 mp a SC AMPER GRUP SRL.
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 205, în suprafaţă de 756 mp a domnului Purcariu Gheorghe.
 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 206, în suprafaţă de 756 mp a domnului Purcariu Gheorghe.
 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 96, în suprafaţă de 756 mp a domnului Mureşan Vasile Marcel.
 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 117, în suprafaţă de 756 mp a domnului Baciu Ioan.
 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei nr. 118, în suprafaţă de 756 mp a domnului Rus Vasile.
 17. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea accesării unui credit bancar necesar realizării următoarelor obiective de investiţie:
 • Pietruire străzi în localitatea Pădureni;
 • Asfaltarea unor străzi de pe raza localităţii Chinteni:
 • Strada Ion Creangă
 • Strada Kelemen Arpad
 • Strada Răzoarelor
 • Strada Plopilor
 • Strada Calatis
 • Strada Cetăţii
 • Strada Nucului
 • Strada Munţii Retezat
 • Strada Munţii Godeanu
 • Strada Munţii Oaşului
 • Strada Republicii
 • Strada George Enescu
 • Realizare branşamente pentru canalizarea apelor uzate menajere.

În afara ordinii de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei de salubritate pentru persoanele fizice şi persoanele juridice;
 2. Proiect de hotărâre privind asigurarea Şcolii Feiurdeni cu 10 mc lemn de foc pentru sezonul rece.
 3. Proiect de hotărâre privind extinderea reţelelor de utilităţi publice pe străzile care urmează să fie asfaltate ca urmare a contractării unui credit bancar, precum şi aprobarea extinderii reţelei de iluminat public pe aceste străzi;
 4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanţării, de la bugetul local, a obiectivelor de investiţii finanţate prin PNDL 2017-2020,  aprobate prin Ordinul MDRAPFE nr. 3695/18.07.2017.
 5. Proiect de hotărâre privind începerea demersurilor în vederea introducerii în domeniul public al comunei Chinteni a suprafeţelor de teren pentru care a fost demarată procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică, la finalizarea procedurii de expropriere.
 6. Proiect de hotărâre privind introducerea în inventarul domeniului public al comunei Chinteni a suprafeţelor de teren pentru care a fost demarată procedura exproprierii pentru cauză de utilitate publică, la finalizarea procedurii de expropriere.