Anunt expropriere 20.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, în satele Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 2540,15 mp, 1419,89 mp, situaţi în extravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe:

Anunt expropriere 19.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Modernizare Stradă de sub pădure şi Stradă din deal, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 2540,15 mp, situaţi în intravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe: