Anunţă organizarea licitatiei publice pentru închirierea unui spaţiu în suprafata de 19.49 mp, situat în localitatea Chinteni, nr. 180, in vederea infiintarii unui cabinet stomatologic

ANUNŢ

Comuna Chinteni, prin Primar, cu sediul in localitatea Chinteni, str.Unirii,  nr. 232, jud. Cluj anunţă organizarea licitatiei publice pentru închirierea unui spaţiu  în suprafata de 19.49 mp, situat  în localitatea Chinteni, nr. 180, in vederea infiintarii unui cabinet stomatologic. Licitatia publica va avea loc la sediul locatorului, str. Unirii,  nr. 232, in data de 12 iunie 2017,  ora 10:00.
Relatii suplimentare si achizitionarea caietului de sarcini se obtin la sediul Primariei Chinteni, str. Unirii,  nr. 232, comuna Chinteni, jud. Cluj.

 

PRIMAR,
SUCIU MAGDALENA LUCIA