ANUNȚURI ȘI NOUTĂȚI PUBLICATE PE SITE

În această secțiune puteți găsi anunțuri privind unele categorii de activități cu publicitate obligatorie dar și noutăți de interes pentru dumneavoastră publicate pe site 

Primăria și Consiliul Local Chinteni vă urează bun venit !

COMUNICATE DIN PARTEA EXECUTIVULUI

În această secțiune puteți găsi anunțuri de interes general pentru comunitate privind măsuri adoptate de executiv pentru administrarea patrimoniului public și privat al comunei.

ATENȚIE LA INCENDIILE DE VEGETAȚIE ȘI DEPOZITAREA DEȘEURILOR

OUG nr. 195 din 2005 privind protecția mediului modificată de Ordonanța de Urgență nr. 38 din 06.04.2022 pevede:

  • Art. 96 al.(3) –Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 7500 lei la 15000 de lei, pentru persoanele fizice și de la 50000 lei la 100000 de lei pentru persoanele juridice, încălcarea următoarelor prevederi legale: obligația proprietarilor și deținătorilor de terenuri, cu titlu sau fără titlu, de a nu arde și de a preveni arderea miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufărișului, tufărișurilor sau vegetației ierboase (punctul 16)

O.U.G. nr. 92 din 2021 aprobată prin Legea nr. 17 din 2023 privind regimul deșeurilor prevede:

  • Art. 62 lit.(b) Se sancționează cu amendă de la 30.000 lei la 45.000 lei, pentru persoanele fizice, și de la 50.000 lei la 70.000 lei, pentru persoanele juridice, încălcarea dispozițiilor art. 20 alin. (3)-(6);
  • Art. 64  În cazul nerespectării dispozițiilor art. 20 alin. (3) și (4) se aplică sancțiunea contravențională complementară de confiscare a vehiculelor folosite pentru descărcarea/ abandonarea deșeurilor în spații neautorizate, după caz.(2) În cazul confiscării vehiculului, contravenientul este obligat să transporte, pe cheltuiala sa, bunul care a făcut obiectul confiscării, la locul de predare în custodie stabilit de agentul constatator.
Primăria și Consiliul Local Chinteni
Sari la conținut