ANUNȚURI ȘI NOUTĂȚI PUBLICATE PE SITE

În această secțiune puteți găsi anunțuri privind unele categorii de activități cu publicitate obligatorie dar și noutăți de interes pentru dumneavoastră publicate pe site 

Primăria și Consiliul Local Chinteni vă urează bun venit !

COMUNICATE DIN PARTEA EXECUTIVULUI

În această secțiune puteți găsi anunțuri de interes general pentru comunitate privind măsuri adoptate de executiv pentru administrarea patrimoniului public și privat al comunei.

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU COMUNITATE

ATENȚIE LA FOCURILE DE VEGETAȚIE-MASURI PREVENIRE INCENDII FOCURI DESCHISE
Vă informăm că potrivit art. 1, punctul 3, lit.r) a HOTĂRÂRII nr. 537 din 6 iunie 2007 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele de prevenire şi stingere a incendiilor
“Constituie contravenţii la normele de prevenire şi stingere a incendiilor următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:
cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei:
(…)
r) arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile, fără obţinerea permisului de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi;”