ANUNȚURI ȘI NOUTĂȚI PUBLICATE PE SITE

În această secțiune puteți găsi anunțuri privind unele categorii de activități cu publicitate obligatorie dar și noutăți de interes pentru dumneavoastră publicate pe site 

Primăria și Consiliul Local Chinteni vă urează bun venit !

COMUNICATE DIN PARTEA EXECUTIVULUI

În această secțiune puteți găsi anunțuri de interes general pentru comunitate privind măsuri adoptate de executiv pentru administrarea patrimoniului public și privat al comunei.

INFORMATII IMPORTANTE PENTRU COMUNITATE

RECENSĂMÂNTUL POPULAȚIEI 2022

Având în vedere faptul că, în perioada 17 mai 2022 – 31 iulie 2022 se desfășoară Recensământul Populației și al Locuințelor, vă informăm că recenzorii arondați zonei dumneavoastră vă vor contacta, în vederea completării chestionarelor pentru recensământ.
În acest sens, vă adresăm rugămintea de a manifesta toată deschiderea și bunăvoința necesare pentru ca această acțiune să se desfășoare corespunzător.
Vă facem cunoscute prevederile OUG nr. 19/2020 privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România, referitoare la obligaţiile persoanelor care fac obiectul recenzării şi sancţiunile posibile în cazul nerespectării acestor obligaţii.
Potrivit art. 42, persoanele care fac obiectul recenzării au următoarele obligaţia de a permite recenzarea, de a furniza informaţii corecte şi complete şi de a prezenta recenzorului actul de identitate, pentru înregistrarea corectă a datelor de identificare ale persoanelor.
Potrivit art. 54, împiedicarea persoanelor implicate în acţiunea de recensământ pentru efectuarea înregistrărilor ce fac obiectul recensământului şi refuzul furnizării informaţiilor solicitate, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 lei la 3000 lei.
Totodată vă asigurăm că datele furnizate de Dvs la recensământ sunt protejate şi este asigurată confidenţialitatea:
Vă mulțumim.