Stimați locuitori,

Prin Ordinul Șefului Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 4659926 din 14.11.2020, începând cu data de 14.11.2020, ora 17:00, s-a instituit CARANTINA ZONALĂ, pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitățile Chinteni, Deușu, Vechea și Sânmartin.  Potrivit acestui Ordin:

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naționale, judeţene, comunale şi forestiere.

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zonele menționate mai sus:

 1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zonele carantinate și introducerea acestora în bazele de date dedicate.
 2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri.
 3. prin grija administrației publice locale și a Inspectoratului de Poliție al Județului Cluj se vor stabili căile de circulație pentru tranzitarea zonelor respective și aducerea la cunoștința populației prin intermendiul mass-media sau online.
 4. slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcașurile de cult, fără accesul publicului, putând fi transmise în massa-media sau on-line.
 5. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane.
 6. este permis accesul credincioșilor în lăcașurile de cult pentru rugăciuni cu caracter individual, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană și o distanță de minimum 2 m între persoane.
 7. slujbele religioase care se vor oficia în aer liber se vor desfășura cu menținerea distanței de 1,5 m între persoane.
 8. la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecție sanitară stabilite prin Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne cu avizul secretarului de stat pentru culte emis în temeiul art. 45 și al art. 71, alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

În localitățile carantinate se interzic următoarele activități:

 1. desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spații închise și/sau deschise publiceși/sau private;
 2. în intervalul orar 23:00 – 05.00, în aceste localități se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:
 3. deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 4. deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 5. deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
 6. deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
 7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc.
 8. activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care efectuează deplasări în interes profesional;
 9. organizarea de activități ale instituțiilor organizatoare de spectacole și /sau concerte.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Se insituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț / prestări de servicii, în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 05.00 – 21:00.

Prin excepție de la cele mai sus menționate, unitățile farmaceutice, benzinăriile și operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

În intervalul orar 21:00 – 05:00,  operatorii economici pot activa doar  în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Se permite activitatea piețelor agroalimentare ce pot fi organizate în zone publice deschise, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

În / Din zonele carantinate este permisă intrarea / ieșirea pentru:

 • transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în zona carantinată, precum și aprovizionării populației.
 • persoanele care nu locuiesc în zonele carantinate, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice locale, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitaqte public, agriculturii, alimentației publice, comunicațiilor și transporturilor;
 • persoanele care locuiesc în zonele carantinate și desfășoară activitate profesională în afara zonei carantinate,
 • persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializare de produse agroalimentare ;
 • deplasarea din alte motive justificate precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie.
 • deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • urgențe medicale.

Toate aceste persoane vor prezenta legitimația de serviciu, adeverință eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere sau alt document care să ateste activitatea profesională, iar pentru deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta declarația pe propria răspundere.

Se permite tranzitarea localităților Chinteni, Deușu, Vechea, Sânmartin din comuna Chinteni de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în localități.

Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care trazitează zona carantinată vor putea efectua opriri în stațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii economici vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică.