DOCUMENTAȚII DE MEDIU

INFORMARE DOCUMENTAȚII DE MEDIU PENTRU COMUNA CHINTENI

DOCUMENTAȚII DE MEDIU ANUL 2022

DECIZIE EMITERRE ACORD MEDIU AQUAPARK

ANUNȚ

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ DOCUMENTAȚIE DE MEDIU AQUAPARK CHINTENI

ANUNT DEZBATERE PUBLICA AQUAPARK

Comuna Chinteni, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul Complex de agrement Aquapark Chinteni”, realizare acces auto și pietonal, parcări, realizare sens giratoriu, împrejmuire teren existent, expropriere teren, racorduri și branșamente de utilități urbane, Chinteni, județul Cluj.

Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul APM Cluj din calea Dorobanțilot, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13 și la sediul Comunei Chinteni din localitatea Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13.

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului , a Studiului de evaluare adecvată, va avea loc la sediul Primăriei Comunei Chinteni, din localitatea Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în data de 10.03.2022, începând cu orele 16.00 precum și în regim electronic-teleconferință.

Linkul cu accesul la teleconferință va fi publicat în data de 07.02.2022, pe situl www.primariachinteni.ro Link(https://us02web.zoom.us/j/4025564363?pwd=aDhwbVFwemhlbXJTL2tpQ2ltWm9udz09)

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13, până la data 10 martie 2022.

Primar,

Lucia Magdalena Suciu