DOCUMENTAȚII DE MEDIU

INFORMARE DOCUMENTAȚII DE MEDIU PENTRU COMUNA CHINTENI

RAPOARTE DE MEDIU, ACORDURI, AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

DOCUMENTE ELABORATE/EMISE ÎN CADRUL PROCEDURILOR DE MEDIU

ANUNȚURI PROCEDURI DE MEDIU ANUL 2022

ANUNȚ ADOPTARE PUZ SUB PLOPI

Nr. 9938 din data de  14.10.2022

ANUNT

Comuna Chinteni, in calitate de titular, anunta publicul asupra adoptarii planului: Elaborare PUZ pentru zona „Sub Plopi” – urbanizare zonă în vederea construirii, in comuna Chinteni, sat Chinteni.

Planul adoptat si declaratia titularului privind modul in care consideratiile privind mediul au fost integrate in plan, modul in care raportul de mediu a fost pregatit, modul in care opiniile exprimate de public si alte autoritati au fost luate in considerare in luarea deciziie de emitere a avizului de mediu, motivele pentru alegerea alternativei de plan, in comparatie cu alte alternative prezentate, pot fi consultate sediul Primariei Comunei Chinteni, Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-16.

Primar,

Lucia Magdalena Suciu

 

ANUNT PRESA PUZ SUB PLOPI

ANUNȚ EMITERE AVIZ DE MEDIU PUZ SUB PLOPI

Nr. 9937 din data de  14.10.2022

ANUNT

Comuna Chinteni, de titular a planului: Elaborare PUZ pentru zona „Sub Plopi” – urbanizare zonă în vederea construirii, in comuna Chinteni, sat Chinteni, anunta publicul interesat despre decizai APM Cluj de emitere a avizului de mediu pentru plan Varianta avizata a planului poate fi consultata la sediul Primariei Comunei Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud Cluj, in zilele de luni-vineri, intre orele 9-16.

            Primar,

Lucia Magdalena Suciu

Elaborare PUZ pentru zona „Sub Plopi” – urbanizare zonă în vederea construirii.

Nr.7484 din data de  04.08.2022

    ANUNT

Comuna Chinteni, în calitate de titular, anunţă publicul ineresat asupra elaborării alternativei finale a planului: Elaborare PUZ pentru zona „Sub Plopi” – urbanizare zonă în vederea construirii propus a fi amplasat în comuna Chinteni, sat Chinteni, jud. Cluj.

Consultarea documentațiilor se poate face la sediul APM Cluj, str. Dorobanților nr. 99 în zilele de luni până vineri între orele 9.00 și 13.00. Comentariile publicului și propunerile scrise se primesc zilnic la sediul Primăriei Chinteni și la sediul APM Cluj tel. 0264-410722, fax 0264-410716, email: office@apmcj.ampm.ro, până la data de 08.08.2022

 

 

Primar,

Lucia Magdalena Suciu

ANUNȚ ACORD MEDIU

Modernizare strazi in comuna Chinteni, judetul Cluj , propus a fi realizat in comuna Chinteni, satele Chinteni, Vechea, Deusu Macicasu si , Sanmartin, jud Cluj.

Nr.7338 din data de  01.08.2022

                    ANUNT 

COMUNA CHINTENI, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei  etapei de incadrare de catre Agentia pentru Protectia Mediului in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului (continuarea procedurii privind emiterea aprobarii de dezvoltare a proiectului fara efectuarea evaluarii de impact asupra mediului) pentru proiectul „ Modernizare strazi in comuna Chinteni, judetul Cluj , propus a fi realizat in comuna Chinteni, satele Chinteni, Vechea, Deusu Macicasu si , Sanmartin,  jud Cluj.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din municipiul Cluj Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 99, cod 400609, tel 0264/410822, fax 0264/410716, email office@apmcj.anpm.ro, si la adresa de internet http://apmcj.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadarare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primar,

Lucia Magdalena Suciu

ANUNȚ SOLICITARE ACORD MEDIU

PROIECT REFACERE STRĂZI COMUNA CHINTENI DUPĂ CALAMITĂȚI-2021

COMUNA CHINTENI, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Refacere strazi in localitatile Chinteni, Deusu, Vechea, Feiurdeni, Macicasu si Salistea Veche, Comuna Chinteni, dupa calamitati – 2021, judetul Cluj”, propus a fi amplsata in satele Chinteni, Vechea,Feiurdeni, Macicasu si , Salistea Veche,  jud Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl. 9B, cod 400609, e-mail: office@apmcj.anpm.ro si la sediul Primariei Comunei Chinteni, in zilele de luni- joi între orele 9:00 -14:00, vineri intre orele 9:00 -13:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din mun Cluj Napoca, strada Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi între orele 9:00 -14:00, vineri intre orele 9:00 -13:00.

SOLICITARE EMITERE ACORD MEDIU

PROIECTUL MODERNIZARE STRĂZI COMUNA CHINTENI

       
     ANUNT

COMUNA CHINTENI, cu sediul in Comuna Chinteni, str Unirii, nr. 232, judetul Cluj, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „ Modernizare strazi in comuna Chinteni, judetul Cluj ”, propus a fi realizat in comuna Chinteni, satele Chinteni, Vechea, Deusu Macicasu si , Sanmartin,  jud Cluj.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, Calea Dorobanţilor, nr.99, bl. 9B, cod 400609, e-mail: office@apmcj.anpm.ro si la sediul Primariei Comunei Chinteni, in zilele de luni- joi între orele 9:00 -14:00, vineri intre orele 9:00 -13:00.

Observatiile publicului se primesc zilnic la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Cluj, din mun Cluj Napoca, strada Dorobantilor, nr. 99, in zilele de luni- joi între orele 9:00 -14:00, vineri intre orele 9:00 -13:00.

DECIZIE EMITERRE ACORD MEDIU AQUAPARK

ANUNȚ

ANUNȚ DEZBATERE PUBLICĂ DOCUMENTAȚIE DE MEDIU AQUAPARK CHINTENI

ANUNT DEZBATERE PUBLICA AQUAPARK

Comuna Chinteni, anunță publicul interesat asupra depunerii Raportului privind impactul asupra mediului și a Studiului de evaluare adecvată, pentru proiectul Complex de agrement Aquapark Chinteni”, realizare acces auto și pietonal, parcări, realizare sens giratoriu, împrejmuire teren existent, expropriere teren, racorduri și branșamente de utilități urbane, Chinteni, județul Cluj.

Tipul deciziei posibile luate de APM Cluj poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu. Raportul privind impactul asupra mediului, poate fi consultat la sediul APM Cluj din calea Dorobanțilot, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13 și la sediul Comunei Chinteni din localitatea Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13.

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet: www.apmcj.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului , a Studiului de evaluare adecvată, va avea loc la sediul Primăriei Comunei Chinteni, din localitatea Chinteni, strada Unirii, nr. 232, jud. Cluj, în data de 10.03.2022, începând cu orele 16.00 precum și în regim electronic-teleconferință.

Linkul cu accesul la teleconferință va fi publicat în data de 07.02.2022, pe situl www.primariachinteni.ro Link(https://us02web.zoom.us/j/4025564363?pwd=aDhwbVFwemhlbXJTL2tpQ2ltWm9udz09)

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observații privind documentele menționate la sediul APM Cluj din Calea Dorobanților, nr. 99, Cluj-Napoca, jud. Cluj, în zilele de luni-joi, între orele 9-14 și vineri între orele 9-13, până la data 10 martie 2022.

Primar,

Lucia Magdalena Suciu

Primăria și Consiliul Local Chinteni
Sari la conținut