INFORMAȚII PUBLICE

ÎN ACEASTĂ SECȚIUNE GĂSIȚI:

Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice

Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice

Proiecte și hotărâri ale Consiliului Local al comunei Chinteni

Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice

Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;

Programele și strategiile proprii

ACHIZIȚII PUBLICE

CONCURSURI

DEZBATERI PUBLICE

DOCUMENTAȚII DE MEDIU

DECLARAȚII DE AVERE

DECLARAȚII DE INTERESE