Modernizare Stradă de sub Pădure şi Stradă din Deal, comuna Chinten, judeţul Cluj

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Modernizare Stradă de sub Pădure şi Stradă din Deal, comuna Chinten, judeţul Cluj,  în suprafaţă totală de 2540,15 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe:

Anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Sistem centralizat de canalizare, cu staţie de epurare în satele Măcicaşu şi Sînmartin, comuna Chinten, judeţul Cluj,  în suprafaţă totală de 1419,89 mp, situaţi în extravilanul localităţii  Sînmartin, judeţul Cluj .

Anexe:

Anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Construire şcoală gimnazială şi cantină S+P+E, gradiniţă cu program prelungit S+P, sală de sport D, dotări, racorduri şi branşamente, sat Chinteni, comuna Chinten, judeţul Cluj,  în suprafaţă totală de 40 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe: