Anunt expropriere 26.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Construire şi refacere poduri în localitatea Chinteni, Măcicaşu şi Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 1458 mp, situaţi în intravilanul localităţii  Chinteni, judeţul Cluj şi în suprafaţă de 1114 mp, situaţi în extravilanul localităţii Chinteni.

Anexe:

Anunt expropriere 21.09.2017

Comuna Chinteni anunţă declanşarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, a tuturor imobilelor terenuri proprietate privată, care constituie coridorul de expropriere, aferent obiectivului de investiţii de interes local “Sistem centralizat de canalizare a apelor uzate menajere, cu staţie de epurare, în localitatea Săliştea Veche, comuna Chinteni, judeţul Cluj”, în suprafaţă totală de 900 mp, situaţi în extravilanul comunei Chinteni, judeţul Cluj.

Anexe: