Buletin informativ (Legea 544/2001)

  • Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Chineteni;
  • Dispozițiile de interes general ale Primarului Comunei Chineteni;
  • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
  • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
  • Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
  • Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
  • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
  • Programele și strategiile proprii;