BULETIN INFORMATIV (Legea 544/2001)

CATEGORII DE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

CONFORM ART.5 DIN LEGEA NR.544/2001

 • Actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;
 • Structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare, programul de audiențe al autorității sau instituției publice;
 • Numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
 • Coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
 • Sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil;
 • Programele și strategiile proprii;
 • Lista cuprinzând documentele de interes public
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate potrivit legii
 • Modalitățile de contestare a deciziei autorității sau instituției publice (legea nr.544/2001)
 • Proiecte și Hotărâri ale Consiliului Local al Comunei Chinteni;
 • Dispozițiile de interes general ale Primarului Comunei Chinteni;

Formular solicitare date de interes public-Legea nr. 544/2001

Art. 1 din Legea nr. 544/2001 prevede:

Accesul liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice, în conformitate cu Constituţia României şi cu documentele internaţionale ratificate de Parlamentul României.

Formular completare solicitare date de interes public-Legea nr. 544/2001

Art. 6 din Legea nr. 544/2001 prevede:

(1) Orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice, în condiţiile prezentei legi, informaţiile de interes public.
(2) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să asigure persoanelor, la cererea acestora, informaţiile de interes public solicitate în scris sau verbal.
(3) Solicitarea în scris a informaţiilor de interes public cuprinde următoarele elemente:
     a) autoritatea sau instituţia publică la care se adresează cererea;
     b) informaţia solicitată, astfel încât să permită autorităţii sau instituţiei publice identificarea informaţiei de interes public;
     c) numele, prenumele şi semnătura solicitantului, precum şi adresa la care se solicită primirea răspunsului.

Formular reclamație administrativă-Legea nr. 544/2001

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.

Primăria și Consiliul Local Chinteni
Sari la conținut