TAXE ȘI IMPOZITE

PREVEDERI CU CARACTER NORMATIV PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

ACTE NORMATIVE ELABORATE DE ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ

În baza HCL nr. 335 din 27.12.2021, in anul 2023, impozitele și taxele locale se mențin la același nivel stabilit prin Hotărârea  Consiliului local Chinteni nr. 347 din 20 decembrie 2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022

 

  • DOSARUL PLIC nu mai este necesar a fi prezentat de contribuabili cu ocazia declarării proprietăților