TAXE ȘI IMPOZITE

PREVEDERI CU CARACTER NORMATIV PRIVIND STABILIREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE

ACTE NORMATIVE ELABORATE DE ADMINISTRATIA PUBLICĂ LOCALĂ

În baza HCL nr. 203 din 23.12.202o, in anul 2021, impozitele și taxele locale se mențin la același nivel stabilit prin Hotărârea  Consiliului local Chinteni nr. 226 din 20 decembrie 2019 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020