MONITORUL OFICIAL LOCAL

ÎN ACEASTĂ SECTIUNE GĂSIȚI:

STATUTUL COMUNEI CHINTENI

STRATEGIA DE DEZVOLTARE A COMUNEI CHINTENI PENTRU PERIOADA 2014-2030

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A CONSILIULUI LOCAL

REGULAMENT DE FUNCȚIONARE A APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

HOTĂRÂRI ALE CONSILIULUI LOCAL CHINTENI

DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII FINANCIARE

VÂNZĂRI TERENURI

CADASTRU

REGISTRUL AGRICOL

EXPROPRIERI

TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ