TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

ELEMENTE ȘI INFORMAȚII DE TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ

PREVEDERI LEGISLATIVE PRIVIND TRANSPARENȚA DECIZIONALĂ

Transparență decizională

Scopul Legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică, este acela de a:
• spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
• implica participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
• spori gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.
Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:
• informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
• consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
• participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
1. şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
2. dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
3. minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

Primăria și Consiliul Local Chinteni
Sari la conținut