Aparatul de specialitate al primarului

COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV

DUCA MARCELA

Consilier juridic asistent

COMPARTIMENTUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

POPA MIRCEA

Consilier principal

COMPARTIMENTUL URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

TOMI IOAN LUCIAN

Consilier asistent

COMPARTIMENT SECRETARIAT

NECHITA VIORICA ELENA

Consilier I

COMPARTIMENTUL AGRICOL

TOMUŞ ELVIRA

Consilier superior

POP GABRIELA NICOLETA

Referent

COMPARTIMENTUL ASISTENŢĂ SOCIALĂ

PINTEA IOANA MARIANA

Referent superior

MUREŞAN CORINA MARIA

Referent superior

COMPARTIMENT ORDINE PUBLICĂ

GHEŢA DANIEL ALIN

Consilier debutant

STAN MIHAI

Consilier debutant

SALANŢA GABRIEL

Consilier asistent

COMPARTIMENT CENTRUL DE INFORMARE TURISTICĂ

CIURTE OANA ROXANA

Inspector de specialitate

BARTA CLAUDIA ANDREA

Inspector de specialitate

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV

BOCA DELIA FLORENTINA

Bibliotecar

CORUJAN LIVIU

Sofer

BÎLC ROVIN

Sofer

GUBĂU ELENA

Guard

UŢU VICA

Guard