Acte necesare pentru declararea cladirilor,terenurilor

Acte necesare pentru declararea mijloacelor de transport

Acte necesare pentru declararea taxei pentru folosirea mijloacelor de publicitate,afisaj si reclama

Acte necesare pentru eliberarea unui certificat de atestat fiscal

Acte necesare pentru scoaterea din evidenta fiscala a terenurilor si cladirilor

Acte necesare pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport

Anexă la Declaraţia fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidenţiale/nerezidenţiale/cu destinaţie mixtă, aflate în proprietatea persoanelor fizice

Anexa 001 ITL 2016 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădire – Persoane Fizice

Anexa 002 ITL 2016 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădire – Persoane Juridice

Anexa 003 ITL 2016 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – Persoane Fizice

Anexa 004 ITL 2016 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren – Persoane Juridice

Anexa 005 ITL 2016 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport

Anexa 006 ITL 2016 Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului asupra mijloacelor de transp cu masa de peste 12 tone

Anexa 007 ITL 2016 Declarația fiscală pt stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa

Anexa 008 ITL 2016 Decizie de impunere pt stabilirea impozitului datorat de Persoane Fizice

Anexa 009 ITL 2016 Decizie de impunere pentru stabilirea impozitelor datorate de Persoanele Juridice

Anexa 010 ITL 2016 Cerere eliberare certificat de atestare fiscală

Anexa 011 ITL 2016 Certificat de atestare fiscală pentru Persoane Fizice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local

Anexa 012 ITL 2016 Cerere eliberare certificat de atestare fiscala Persoane Juridice

Anexa 013 ITL 2016 Certificat de atestare fiscala pentru Persoane Juridice privind impozitele si taxele locale si alte venituri datorate bugetului local

Anexa 014 ITL 2016 Decizie de impunere pt stabilirea taxei pe servicii de reclamă și publicitate

Anexa 015 ITL 2016 Decizie de impunere pt stabilirea taxei pt afișaj în scop de reclamă și publicitate